måndag 30 september 2013

Att smitta andra med dödliga sjukdomar är en rättighet jag är beredd att dö för. Bokstavligen.

Nu är inte jag livsmedelsagronom, men tänker ändå dela med mig av mina reflektioner angående Idas inlägg om opastöriserad mjölk.

När jag har läst igenom kommentarer och blogginlägg angående det så kallade mjölkupproret, en proteströrelse mot förslaget att förbjuda all försäljning av opastöriserad mjölk, är det vissa genomgående argument som har utkristalliserats. Det första handlar om anekdotisk bevisning "jag har druckit mjölk direkt från juvret i femtio år och aldrig ens vart förkyld", den andra är påståenden om att pastöriserad mjölk är mer hälsofarligt av en mängd mer eller mindre påhittade anledningar och det tredje är att vuxna människor ska banne mig få bestämma själva om de vill riskera att få tuberkulos, listeria och ehec (jävla förmyndarsamhälle osv osv). De två första faller på sin egen dumhet, men det sista är intressant.

Ska pappa staten få bestämma vilken sorts mjölk vi ska dricka? 
Nej. Kanske inte för vuxna människor. Men vem ska bestämma vad barnen ska dricka? Vi ser vad livsmedelsverket säger.

"Eftersom barn är känsliga och kan drabbas av svåra komplikationer som njurskador är det särskilt viktigt att barn inte dricker opastöriserad mjölk. Färskost gjord på opastöriserad mjölk ska inte heller ges till barn. Barn bör inte få smaka på rå köttfärs eller annat rått kött och det är viktigt köttfärsrätter genomsteks ordentligt. "

Hoppsan. Men självfallet så kommer alla som köper opastöriserad mjölk att undvika att ge den till sina barn, eftersom de naturligtvis har gått in på livsmedelsverkets hemsida och läst den här texten innan de svängde förbi med sin loppisfyndade mjölkkanna hemma hos bonden Bondesson på väg hem från surdegsdagiset. För det har ju ALDRIG hänt att någon har köpt en livsmedelsprodukt utan att göra ordentlig faktakoll innan. Och det har definitivt aldrig hänt att folk har riskerat sina barns hälsa för att de inte litar på modern vetenskap.
/ironi

Själv tycker jag väl att men ska ha rätt att ta dåliga beslut om de bara drabbar en själv, men ehec är en smittsam diarrésjukdom (lycka till med att hålla det för dig själv) och TBC orsakar kronisk hosta samt sprids genom luften. Kan vi lita på att alla som köper opastöriserad mjölk håller sig hemma?

Sist men inte minst så känns det ganska dubbelmoraliskt att de människor som är för "ren" och "äkta" mat utan "tillsatser" förespråkar ett livsmedel som riskerar att sprida sjukdomar som kräver antibiotikabehandling (tex TBC).....

*tar långsamt på sig foliehatten*

torsdag 26 september 2013

Påstående vs. Kunskap om E330


Äkta vara är en av de värsta märkningarna jag vet. Mer om det kan jag skriva i ett annat inlägg. Det här är bara för att visa hur fel det kan bli när man har fått reda på något, skrämt upp sig, utan att kolla igenom alla fakta.

Kommentar från Äkta varas hemsida, under förklaring om tillsatsen E330, citronsyra:

"E330=citronsyra framställd till livsmedelsindustrin. Självklart är citronsyremolekylerna lika i naturlig citronsyra som i citronssyran tillverkad till livsmedelsindustrin men den sistnämnda har Aspergillus Niger, den svarta mögelsvampen som jästsvamp vid tillverkningen. Om det är kvarvarande rester, levande eller avdödade är de kraftigt allergiframkallande. Alltså kan citronsyran innehålla en FÖRORENING som ger oss våra allergiska besvär. Att Livsmedelsverket från allra första början godkänt denna syra är för mig en gåta! Irene"

En snabb googling senare visar hur det ligger till:
Stämmer det att citronsyra framställs med hjälp av en mögelsvamp?

Citronsyra som tillsats framställs bland annat från frukter som är naturligt rika på citronsyra, till exempel. citron- eller ananasjuice. Den kan också framställas genom jäsning av kolhydrater med hjälp av mögelsvampen Aspergillus niger.

Kan citronsyra vara farligt när den framställts med hjälp av en mögelsvamp?

Nej. Att använda mögelsvampar och bakterier vid livsmedelsframställning är inte ovanligt. Exempelvis används särskilda mögelsvampar för att framställa vissa typer av ostar och salamikorvar.

Det är inte tillåtet att använda sådana stammar av Aspergillus niger som producerar toxiner (gifter) för att framställa citronsyra. Det anges i EU-regler, kommissionens förordning (EU) nr 231/2012, se länk till höger på denna sida.

(hämtad från Livsmedelsverkets hemsida)

MVH Ida

onsdag 25 september 2013

Varje människas rättighet till opastöriserad mjölk och tuberkulos


Va? Vad gör jag? Kopplar ihop tuberkulos med mjölk? Vi tar det från början:

Tuberkulos orsakas av en bakterie, Mycobacterium tuberculosis, som kan spridas via luften. Det finns även en annan form av tuberkulos, Myco. bovis, som kan spridas via mat. I det tidiga 1900-talets Europa var detta mycket vanligt.

I London år 1900 hittade man vid obduktion av barn som dött i tuberkulos bevis för att 28% hade dött på grund av intag av tuberkulos i maten, och det är då rimligt att denna kom från opastöriserad mjölk. Ungefär 2 % av korna i Storbritannien vid denna tid bar på Myco. bovis. Då man började samla in mjölk i större volymer (tänk tidiga mjölkbilar) ökade andelen smittad mjölk till 5-12% av all mjölk.
I USA så lagstiftades om obligatorisk pastörisering av mjölk redan år 1910, men i UK så var motståndet större. Man hade i USA då sett att incidensen av tuberkulos hade minskat  drastiskt. Gradvis pastöriserades mjölken mer och mer också i UK, och med det minskade incidensen av tuberkulos. år 1944 var all mjölk i London pastöriserad, och dödstalen från tuberkulos från mat hade minskat till 4 % av vad den var år 1921 när ingen mjölk pastöriserades. För att jämföra var dödstalen i tuberkulos tio gånger högre ute på den engelska landsbygden än inne i London år 1944, just eftersom det inte skedde någon pastörisering där. (Källa: Food Microbiology, Adams & Moss, 2008).

Men vad är egentligen pastöriserad mjölk då? Jo, pastöriseringen av mjölk innebär att man hettar upp mjölken till 72 grader celsius under 15 sekunder för att avdöda eventuella patogener och produktförstörare. Efter detta får man en mer hållbar mjölk, som folk inte blir sjuka av. Andra mjölkprodukter pastöriseras också, vid olika temperaturer och tider, för att få fram önskade egenskaper. Efter pastörisering kan man också tillsätta andra bakteriekulturer, för att tillverka yoghurt eller filmjölk. Pastöriseringen innebär alltså bara att man hettar upp mjölken under kort tid, och inte att man tillsätter "främmande ämnen".

Så, nu har jag läst ett blogginlägg om varför man ska dricka opastöriserad mjölk, och blir lite irriterad. Jag kan väl hålla med om att det kanske är onödigt att förbjuda all försäljning av mjölk direkt från bondgårdarna, men förstår ändå hur man tänker från myndigheternas sida. Under de senaste åren har det emellanåt synts folk som propagerar för den opastöriserade mjölken, dess "positiva effekter, inga tillsatser blablabla". Om alla skulle börja dricka opastöriserad mjölk skulle fler personer bli sjuka, så är det bara, och därför är det dumt. Mjölken skulle också få kortare hållbarhet, eftersom man under pastöriseringen inte bara avdödar sjukdomsalstrande bakterier (patogener), men också produktförstörare.

I det här blogginlägget så hoppar även bloggaren mellan vitt skilda påståenden och livsmedel som inte har mycket med varandra att göra. Dessa kan jag också skriva om vid senare tillfälle om intresse finns, då de innehåller en del missuppfattningar.

(EDIT: Såg också nu att LRF Mjölk svarat på blogginlägget såhär: "Opastöriserad mjölk engagerar verkligen! Naturligtvis vill vi att mjölken ska vara så naturlig och opåverkad som möjligt men inte på bekostnad av säkerheten. Idag ser bakteriefloran hos våra kor annorlunda ut än förr i tiden. 1982 upptäcktes de första fallen av EHEC, en bakterie som kan ge så allvarliga komplikationer att dödsfall inträffar. Det är framför allt barn och vuxna med nedsatt immunförsvar som drabbas. Eftersom vi vet att det finns en reell risk med just opastöriserad mjölk och EHEC delar vi idag Livsmedelsverkets bedömning att inte tillåta försäljning av opastöriserad mjölk på gård. Pastöriseringen oskadliggör EHEC helt och hållet.
Kor har denna bakterie i sin tarmflora men blir inte själva sjuka av den. Läs gärna mer om EHEC här:
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Zoonoser/Enterohemorragisk–Ecoli-ehec-/"