tisdag 11 februari 2014

Radiotips!

Vetandets värld i P1 har på sistone sänt några program som jag tror skulle intressera er. Själv tycker jag att det är oerhört fascinerande att lyssna på vad för forskning som bedrivs i Sverige just nu. 

Programmen är bara 20 minuter långa och går att ladda ner eller lyssna på direkt i webbläsaren. 


Svenska lantbruk i förändring
"Bondgårdarna i Sverige bara växer och växer. Det som var tio bondgårdar för trettio år sedan är idag sammanslagna till en stor gård idag. Dagens gårdar är idag tio gånger så stora, jämfört med 1980-talet, enligt kulturgeografen Anders Wästfelt, som hävdar att förändringen går snabbare i Sverige än i övriga Europa."

Jordbruket anpassar sig till nytt klimat
"En av de yrkesgrupper som är absolut mest väderberoende är jordbrukare. För dem har klimatförändringar både positiva och negativa effekter. Det gäller att anpassa sig till den nya verkligheten och forskarna försöker hjälpa till."

Döden på löpande band
"Moderna slakterier är en processindustri där djuren slaktas på löpande band. Sveriges största grisslakteri slaktar nästan 2500 grisar om dagen. På det lilla gårdsslakteriet i Skåne får djuren själva avgöra takten. De träffar aldrig djur eller människor de inte känner och ser aldrig ett annat djur dö. Lägre takt betyder högre kostnad, men vad får jakten på billig mat egentligen kosta?"

onsdag 5 februari 2014

Det äckliga jordbruket

(Vad har hänt med alla läsare? Kom tillbaka!)

Jag har ju i en gäng inlägg kritiserat det ekologiska och det biodynamiska jordbruket, så det är väl inte mer än rätt att jag slänger en skopa ovett på det konventionella.

Sanningen är att jordbruk är hemskt. Det är fruktansvärt. Det släpper ut miljögifter, läcker näringsämnen, skövlar regnskog och utrotar arter. Det släpper ut växthusgaser, använder fossila bränslen, packar ihop marken och förstör ekosystem. Det är dessutom hundra procent ofrånkomligt nödvändigt.

Det är nästan det som är det hemskaste. Vi kommer aldrig att kunna bryta vårat smutsiga beroende av denna smutsiga produktionsform.

Vi kommer aldrig kunna leva på ett sätt som inte har en påverkan på världen runt om kring oss.

Därför har man utvecklat det ekologiska jordbruket, för att försöka göra vår ofrånkomliga påverkan så bra som det bara går. Tyvärr så har det stagnerat och stannat, vi går i gamla hjulspår och det finns inga direkta tecken på att jordbrukets miljöpåverkan minskar. Enligt min analys så beror detta på att man stirrar sig blind på att det existerar ett ekologiskt alternativ och glömmer bort att ställa krav på det konventionella.

År 2011 var 0.86 % av all jordbruksmark i välden odlad på ett certifierat ekologiskt sätt. Även om detta skulle dubblas så är det en droppe i havet av den totala produktionen. Så varför är vi då så fokuserade på det ekologiska jordbruket? Det här är anledningen varför jag kallar ekologiskt för ett alibi. Den ekologiska produktionen blir till det alternativ medvetna konsumenter kan välja istället för att ställa krav på den konventionella produktionen. Genom att ge ett ekologiskt alternativ minskar incitamenten för att faktiskt ta tag i de verkliga problemen som jordbruket ligger bakom.

Tänk er själva. Hur mycket skillnad i utsläpp av bekämpningsmedel skulle en dubbling av ekologiskt göra jämfört med en skärpning av reglerna för det konventionella? Hur mycket läckage skulle man slippa om man använde handelsgödsel på ett förståndigt sätt? 99 % av jordbruksarealen brukas konventionellt, det är där vi måste lägga kraften.

För jordbruket suger. Det stinker och förstör. Men vi måste ha det, och vi måste göra det på ett förståndigt sätt. Inga fler alibin.