söndag 16 november 2014

Vi måste tala om kväve

Hej alla! Över tusen personer har läst mitt förra inlägg, vilken grej! Tack för alla fina kommentarer på facebook och IRL <3

Nu ska jag lämna SD åt sitt öde och istället skriva om den debattartikel som publicerades idag på SvD Opinion, "Ekologisk odling - vägen till svält"  skriven av bland annat min fd handledare Holger Kirchmann (av Saltå Kvarn kallad för "det konventionella jordbrukets överstepräst", så jag blir väl lärjunge eller korgosse eller nåt).

Jag tycker att de förklarar saker bra i artikeln, men tänkte gå in på en del som jag vill utveckla. Handelsgödsel.

Vi kan börja med att konstatera att de inte nämner fosfor i artikeln. Det är naturligtvis för att hållbar tillförsel av fosfor är ett olöst problem både för konventionellt och ekologiskt. Jag har skrivit om det tidigare, om ni vill veta mer.

Kväve (N) däremot. Där har vi mycket att prata om. I ekologisk produktion förlitar man sig på kvävefixerande grödor och stallgödsel för att få tillbaka/cirkulera kväve i systemet. I konventionell använd såklart också kvävefixerande grödor ibland, men det kompletteras med kväve som fixerats med hjälp av Haber Boch-metoden och säljs som handelsgödsel. I nuläget används naturgas som väte- och energikälla vid fixering av kväve. Inte bra.

I sin artikel skriver Kirchmann et al följande:
"Det hävdas ofta att framställningen av mineralgödselkväve kräver mycket fossil energi och därför inte är miljövänlig. Den fossila energin som går åt för att framställa mineralgödselkväve får vi dock mångfaldigt tillbaka genom den skördeökning som blir följden av gödselanvändningen. En modern handelsgödsel skulle också med fördel kunna framställas genom att använda bioenergi. Detta kan göras genom att vi tar vi en del av skördeökningen för att framställa denna bioenergi och vi får ändå kvar betydligt mer av skörden för livsmedelsproduktion jämfört med ekoalternativet."
Väldigt logiskt. Metan från naturgas skiljer sig inte från metan från biogas. Jag skulle även vilja lägga till att vi måste cirkulera kvävet från mänskligt avfall. Det är slöseri med resurser att rena bort det i reningsverk och sedan använda naturgas/biogas för att fixera nytt.

Så om vi ska ta det kort. Så här (ungefär) ser kvävets väg ut idag:
Ett mer resonabelt och energieffektivt alternativ vore något sådant här:

Utopin är alltså att detta system ska vara självförsörjande på energi samtidigt som det ger en effektiv livsmedelsproduktion på minsta möjligt yta. Så ser det inte ut nu, och det är en lång väg att gå tills dess, men personligen anser jag att detta är en betydligt bättre målbild än idén om 100 % ekologiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar