torsdag 21 november 2013

ONDA BÖNDER SPRIDER GIFT - SKRATTAR NÄR DU DÖR!

För de som gillar sakliga och underbyggda artiklar som präglas av hög journalistisk kvalitet är kanske inte Aftonbladet den främsta källan för lektyr. Så var inte heller fallet 2013-11-19, då skribenten Karin Ahlborg nosat fram att "Åkrarna gödslas med P-piller - Svenska bönder får betalt för att sprida gift"

Artikeln i fråga kan läsas här, och jag rekommenderar att du gör det innan du läser vidare här.

Problemet med den här sortens journalistik är att Ahlborg faktiskt inte ljuger i sin artikel. Hon glömmer bara bort att nämna vissa saker, och överdriver kanske lite, samt tar saker ur sitt sammanhang. Läsaren av denna text lämnas med uppfattningen att de elaka bönderna med flit lägger hemska gifter på all mat bara för att de tjänar pengar på det, och snälla goda organisationer som naturskyddsföreningen ställs mot den onda branschorganisationen Svenskt Vatten.

Detta är naturligtvis inte sant. Men varför lägger då bönder slam på åkrar? Vad är det jag menar att Ahlborg har glömt att nämna? Vill jag att man ska lägga gift på maten? Har jag ens tänkt på barnen?

Jo. Orsaken till att man lägger slam på åkrar är ett ämne som heter fosfor (P). Det är ett grundämne som är essentiellt för alla levande celler, eftersom det ingår i bland annat cellens energivaluta ATP, cellmembran, enzymer osv. Utan detta ämne, ingen liv. Utan att tillföra detta ämne, ingen skörd.

I det gamla agrara samhället tillfördes fosfor till åkerjorden genom stallgödsel, där djuren helt enkelt hade fått beta samt äta hö från mindre fruktbara marker. Näringen förflyttades alltså från de mindre bördiga ängarna till åkrarna, via djurens tarmsystem. Från detta bruk kommer uttrycket "äng är åkers moder". Den matematiskt lagda kan snabbt räkna ut att detta bruk kräver både djur och stora arealer, vilket gjorde att man även använde andra ämnen såsom benmjöl, rapsmjöl och aska. År 1842 tar Sir John Bennet Lawes patent på superfosfatet, och förstadiet till mineralgödsel så som vi känner till det idag är fött.

Idag fosforgödslar vi i Sverige framförallt med fosfor utvunnet från ett mineral som heter apatit. Det som är bra med det är att det innehåller låga halter av kadmium (en tungmetall som lätt tas upp av växter) samt är hyfsat billigt. Det som är dåligt med det är att det kommer att ta slut. När det är slut så kommer vi att behöva använda andra fosforkällor med betydligt högre halter av farliga ämnen.

Därför används slam som gödselmedel. För att man vill använda fosforn som finns i det.

Självfallet bör man vara oerhört försiktig med att tillföra läkemedelsrester och tungmetaller till jorden, men att framställa lantbrukare som onda kommer knappast att lägga grunden för ett bra debattklimat.

Nämnas bör även att ingen av de kvarnar som finns i Sverige tar emot spannmål som odlats på mark gödslad med slam, och att den därför går på export. Istället importerar vi utländskt spannmål, och har ingen som helst koll på vad det gödslats med. Det glömde Ahlborg att nämna.

Så går det när man inte tänker ordentligt.  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar