onsdag 11 december 2013

Äta gris?

Nu är det snart jul, och den årliga diskussionen om grisars levnadsstandard är igång igen. För att alla ska kunna följa med i debatten så lånar jag en ordlista från det fantastiska initiativet Mitt liv som svensk gris, en facebooksida där grisskötare beskriver sin vardag, och försöker vara så sakliga och opartiska som möjligt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordbok och nybörjarinfo

Här kommer en liten ordlista samt nybörjarinformation om hur grisar hålls. Bitvis väldigt grundläggande men vi vill att alla ska förstå :)

Kultingar: Grisens bebisar, en grupp kultingar från samma sugga är en kull
Gylta: En hongris som inte fått några griskultingar ännu
Sugga: En hongris som har fått minst en kull
Galt: Hangris som inte är kastrerad
Pelle: En gris som föds ovanligt liten och behöver extra omvårdnad
Smågris: Ungefär samma som kulting, de räknas som smågris från födsel till avvänjning vid fem veckors ålder i Sverige
Avvänjning: När smågrisarna separeras från suggan. I Sverige säger lagen att de ska vara minst 4 veckor gamla men de flesta är 5 veckor gamla vid avvänjning.
Tillväxtgris: En gris som har blivit avvand och står på tillväxt, men som ännu inte är insatt i en slaktsvinsavdelning. Vid avvänjning/insättning är de i Sverige fem veckor och väger runt 10 kg. Vid tillväxtperiodens slut/vid leverans är de mellan 11-12 veckor gamla och väger mellan 25-35 kg 
Slaktsvin: Kallas grisen när den kommer till slaktsvinsstallet, alltså från ungefär 25-35kg till slaktvikt (115-120 kg).
Brunst: Då suggan kan betäckas av en galt eller insemineras av en grisskötare. Sker naturligt och inom produktionen ca 4 dagar efter avvänjning. I samband med brunsten sker ägglossningen
Inseminering: Konstgjord befruktning
Dräktig: Gravid

En gris är dräktig i 3 månader 3 veckor och 3 dagar +/- 3 dagar
En sugga föder i snitt 13 kultingar per kull
En nyfödd kulting väger ungefär 1,5 kg
Ungefär 20% av grisarna som föds dör innan slakt. 18% dör de första dagarna på grund av att de är svaga eller att suggan dödar dem. Det är naturligtvis väldigt mycket, men branschen arbetar för att sänka den siffran. Man ska dock inte glömma att det är vanligt för djur som får många avkommor att några dör. Även hos katter och hundar dör ungefär 12% under första veckan.
En gris når sin slaktvikt på 115-120 kg på drygt sex månader
Ungefär 70 % av grisens levande vikt blir kött, men även andra delar av grisen används.

Konventionell slaktsvinsuppfödning sker ofta i tre steg men det finns även andra modeller.
Steg 1: Grisningsbox (1,5->10kg)
Här föds grisarna och är tillsammans med sin mamma i fem veckor
Steg 2: Tillväxtbox (10->30kg)
Hit tas grisarna efter avvänjning. Ofta hålls grisarna med sina kullsyskon så det inte ska uppstå onödiga bråk. De är här i 6-7 veckor
Steg 3: Slaktsvinsbox (30->120kg)
Här sker den sista tillväxten innan slakt. Här är grisarna i 14-15 veckor

Det finns flera sorters grisgårdar. 
Här är några exempel:
Integrerad produktion:
Föder upp grisar från födsel till slakt.
Betäcker/inseminerar också suggorna på gården.
Smågrisproducent:
Föder upp grisar från födsel till 30 kg då de säljs vidare till en slaktsvinsproducent.
Slaktsvinsproducent:
Får grisarna till sin gård när de väger ca 30 kg och föder upp dem till slakt.
Suggpool/Suggring = Nav + Satellit
Nav (del av en suggpool):
Har suggor som de betäcker/inseminerar. De suggor som blivit dräktiga skickas till satelliterna tre veckor innan grisning.
Satellit (del av suggpool):
Får dräktiga suggor levererade till gården från navet tre veckor innan grisning. När kultingarna är födda och har fått dia hos suggan i fem veckor avvänjs de. Suggan skickas då tillbaka till navet för att återigen brunsta och betäckas/insemineras. En satellit kan antingen sälja grisarna vidare vid 30 kg eller ha dem kvar hela vägen till slakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar