söndag 19 januari 2014

Varför odlar inte alla ekologiskt?

Gott nytt år alla läsare! Mitt nyårslöfte var att se till att skriva regelbundet på bloggen, och samla en ordentlig läsarkrets. Jag börjar med att analysera en tanke jag snubblade över i mitt facebookflöde.
"En grej: massiv jordbruksreform för statligt subventionerad närproducerad ekologisk mat. Tänk om det hade varit billigare att köpa ekologiskt och utan sockertillsatser?"
 Det är en intressant fråga, och jag ska försöka ge mitt perspektiv på saken.

För det första känner jag att jag behöver gå igenom de stora problemen med ekologiskt, som faktiskt gör det mycket svårt för många lantbrukare att kunna ställa om. De problemen ligger dessutom i vägen om man skulle vilja ha en majoritet av produktionen som ekologisk.

Hinder nummer ett:
Ekologiskt jordbruk ger cirka 50 % avkastning jämfört med konventionellt jordbruk 
Detta är någonting som ständigt ifrågasätts och missförstås, då man med avkastning inte nödvändigtvis menar skörd. Ekologiska gårdar kan få bättre skördar än konventionella, det beror helt på omständigheterna. Det som gör att avkastningen från ett ekologiskt jordbruk är sämre är att du kan inte odla försäljningsgrödor varje år. I ett ekologiskt system måste du lägga in vallar (gräs), gröngödsling (baljväxter som du plöjer ner) och trädor (när jorden är bar) för att hantera ogräs samt få in nytt kväve i systemet. Detta ger en oundviklig produktionsminskning.

Nummer två
Ekologiskt jordbruk är beroende av djurhållning
Med vissa undantag så är ekologiska gårdar djurgårdar. Detta är dels på grund av att du behöver ha in vallar i växtföljden, och för att inte göra en total ekonomisk förlust så behöver du djur. Den andra anledningen är att man behöver bajs att lägga på åkrarna, och eftersom männskobajs (avloppsslam) inte är godtagbart (till exempel naturskyddsföreningen jobbar hårt för ett förbud) så behöver man ha djur.

Ett alternativ till att ha djur är att gödsla med KRAV-godkända medel, till exempel restprodukter från animalieproduktion eller rötslam, men du måste fortfarande kunna gröngödsla och träda marken emellanåt, vilket kräver att du har tillräckligt med areal för att kunna få in tillräckligt med pengar trots att delar av marken är oproduktiv.

Nummer tre
Ekologiskt jordbruk är mer oljeberoende
Du kör helt enkelt mer när du odlar eko. Man måste plöja, harva, ogräsharva, radhacka osv eftersom man inte får använda pesticider.

Dessa problem tillsammans ger en situation där det blir svårt att ha ett helt ekologiskt jordbruk. Vi skulle behöva använda större arealer och hålla mer djur. Det är dock inte omöjligt, men jag kan gissa att det kommer bli väldigt dyrt.

Dessa problem som finns är dock inte olösliga, och om vi bara kunde gå ifrån KRAVs regler som en bibel och den polariserade debatten och försöka fokusera på att utveckla ett system som är långsiktigt hållbart så kan vi hitta på ett sätt som kommer att både minska miljöproblemen samt öka kvaliteten på maten, samt vara ekonomiskt hållbart.

Jag tror inte att det jordbruk som vi kallar ekologiskt idag är hållbart i ett större perspektiv. Det drar för mycket energi och arbetskraft per producerad enhet, samt tar för mycket areal och orsakar för mycket läckage.

Vad tror ni?

2 kommentarer:

 1. Det finns många nackdelar med ekologisk odling, på samma sätt som konventionell odling har nackdelar. Du gör ett bra försök att träffa de ekologiska nackdelarna, men du missar liksom målet.

  Ditt första påstående har en väldigt oneutral ingångsvinkel. Du jämför äpplen och päron. Vist går det att påstå att produktiviteten är lägre för ekologiskt, men du missar mängder med dimensioner. Mäter du produktionen i avsalugrödor får du ett resultat. Men lägger du till produktion av ekosystemtjänster så ökar produktiviteten hos den ekologiska odlingen. För att bara nämna en ytterligare dimension.

  Nummer två är helt fel. Det går att ha djurfritt, och om lantbrukaren i fråga är en duktig växtodlare kommer det inte innebära en ekonomisk förlust. Att det är få ekologiska odlare som är djurfria beror på helt andra faktorer än ekologi och ekonomi. Dessutom tycker jag du gör ett dåligt påhopp på naturskyddsföreningen. Varför avloppsslam inte sprids beror på främst på två saker: tungmetaller och läkemedelsrester. Det är ett tekniskt hinder kvar innan slam kan spridas.

  Ekologiskt jordbruk är inte mer oljeberoende. Dock använder de ekologiska jordbrukarna idag mer olja per hektar. STOR skillnad!

  Du använder dig bara av klassiska antiekologiskt argument. Läs på lite och kom med bättre argument.

  Här kan du får verkliga anledningar till varför det inte är en högre ekologisk produktion;
  1. Få lantbrukare har intresse/kunskap/vilja att ställa om.
  2. Svinnet av livsmedel är så högt så att vi måste ha en överproduktion (ja världssvälten beror inte på livsmedelsbrist, utan på svinn och ojämlik fördelning)
  3. För låg politisk vilja
  4. Många företag tjänar grova pengar på konventionell odling tex. kemikalieindustrin
  5. Konsumenter vet inte skillnaden på djurhållningen i konventionella och ekologiska system. Därför att lobbyorganisationen så som Svensk fågel ljuger och påstår att Svensk djurhållning är bäst i världen. Det är KRAV-märkt djurhållning som är bäst i världen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar här:
   http://agroagrar.blogspot.se/2014/01/till-jonas.html

   Radera