torsdag 26 september 2013

Påstående vs. Kunskap om E330


Äkta vara är en av de värsta märkningarna jag vet. Mer om det kan jag skriva i ett annat inlägg. Det här är bara för att visa hur fel det kan bli när man har fått reda på något, skrämt upp sig, utan att kolla igenom alla fakta.

Kommentar från Äkta varas hemsida, under förklaring om tillsatsen E330, citronsyra:

"E330=citronsyra framställd till livsmedelsindustrin. Självklart är citronsyremolekylerna lika i naturlig citronsyra som i citronssyran tillverkad till livsmedelsindustrin men den sistnämnda har Aspergillus Niger, den svarta mögelsvampen som jästsvamp vid tillverkningen. Om det är kvarvarande rester, levande eller avdödade är de kraftigt allergiframkallande. Alltså kan citronsyran innehålla en FÖRORENING som ger oss våra allergiska besvär. Att Livsmedelsverket från allra första början godkänt denna syra är för mig en gåta! Irene"

En snabb googling senare visar hur det ligger till:
Stämmer det att citronsyra framställs med hjälp av en mögelsvamp?

Citronsyra som tillsats framställs bland annat från frukter som är naturligt rika på citronsyra, till exempel. citron- eller ananasjuice. Den kan också framställas genom jäsning av kolhydrater med hjälp av mögelsvampen Aspergillus niger.

Kan citronsyra vara farligt när den framställts med hjälp av en mögelsvamp?

Nej. Att använda mögelsvampar och bakterier vid livsmedelsframställning är inte ovanligt. Exempelvis används särskilda mögelsvampar för att framställa vissa typer av ostar och salamikorvar.

Det är inte tillåtet att använda sådana stammar av Aspergillus niger som producerar toxiner (gifter) för att framställa citronsyra. Det anges i EU-regler, kommissionens förordning (EU) nr 231/2012, se länk till höger på denna sida.

(hämtad från Livsmedelsverkets hemsida)

MVH Ida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar