onsdag 25 september 2013

Varje människas rättighet till opastöriserad mjölk och tuberkulos


Va? Vad gör jag? Kopplar ihop tuberkulos med mjölk? Vi tar det från början:

Tuberkulos orsakas av en bakterie, Mycobacterium tuberculosis, som kan spridas via luften. Det finns även en annan form av tuberkulos, Myco. bovis, som kan spridas via mat. I det tidiga 1900-talets Europa var detta mycket vanligt.

I London år 1900 hittade man vid obduktion av barn som dött i tuberkulos bevis för att 28% hade dött på grund av intag av tuberkulos i maten, och det är då rimligt att denna kom från opastöriserad mjölk. Ungefär 2 % av korna i Storbritannien vid denna tid bar på Myco. bovis. Då man började samla in mjölk i större volymer (tänk tidiga mjölkbilar) ökade andelen smittad mjölk till 5-12% av all mjölk.
I USA så lagstiftades om obligatorisk pastörisering av mjölk redan år 1910, men i UK så var motståndet större. Man hade i USA då sett att incidensen av tuberkulos hade minskat  drastiskt. Gradvis pastöriserades mjölken mer och mer också i UK, och med det minskade incidensen av tuberkulos. år 1944 var all mjölk i London pastöriserad, och dödstalen från tuberkulos från mat hade minskat till 4 % av vad den var år 1921 när ingen mjölk pastöriserades. För att jämföra var dödstalen i tuberkulos tio gånger högre ute på den engelska landsbygden än inne i London år 1944, just eftersom det inte skedde någon pastörisering där. (Källa: Food Microbiology, Adams & Moss, 2008).

Men vad är egentligen pastöriserad mjölk då? Jo, pastöriseringen av mjölk innebär att man hettar upp mjölken till 72 grader celsius under 15 sekunder för att avdöda eventuella patogener och produktförstörare. Efter detta får man en mer hållbar mjölk, som folk inte blir sjuka av. Andra mjölkprodukter pastöriseras också, vid olika temperaturer och tider, för att få fram önskade egenskaper. Efter pastörisering kan man också tillsätta andra bakteriekulturer, för att tillverka yoghurt eller filmjölk. Pastöriseringen innebär alltså bara att man hettar upp mjölken under kort tid, och inte att man tillsätter "främmande ämnen".

Så, nu har jag läst ett blogginlägg om varför man ska dricka opastöriserad mjölk, och blir lite irriterad. Jag kan väl hålla med om att det kanske är onödigt att förbjuda all försäljning av mjölk direkt från bondgårdarna, men förstår ändå hur man tänker från myndigheternas sida. Under de senaste åren har det emellanåt synts folk som propagerar för den opastöriserade mjölken, dess "positiva effekter, inga tillsatser blablabla". Om alla skulle börja dricka opastöriserad mjölk skulle fler personer bli sjuka, så är det bara, och därför är det dumt. Mjölken skulle också få kortare hållbarhet, eftersom man under pastöriseringen inte bara avdödar sjukdomsalstrande bakterier (patogener), men också produktförstörare.

I det här blogginlägget så hoppar även bloggaren mellan vitt skilda påståenden och livsmedel som inte har mycket med varandra att göra. Dessa kan jag också skriva om vid senare tillfälle om intresse finns, då de innehåller en del missuppfattningar.

(EDIT: Såg också nu att LRF Mjölk svarat på blogginlägget såhär: "Opastöriserad mjölk engagerar verkligen! Naturligtvis vill vi att mjölken ska vara så naturlig och opåverkad som möjligt men inte på bekostnad av säkerheten. Idag ser bakteriefloran hos våra kor annorlunda ut än förr i tiden. 1982 upptäcktes de första fallen av EHEC, en bakterie som kan ge så allvarliga komplikationer att dödsfall inträffar. Det är framför allt barn och vuxna med nedsatt immunförsvar som drabbas. Eftersom vi vet att det finns en reell risk med just opastöriserad mjölk och EHEC delar vi idag Livsmedelsverkets bedömning att inte tillåta försäljning av opastöriserad mjölk på gård. Pastöriseringen oskadliggör EHEC helt och hållet.
Kor har denna bakterie i sin tarmflora men blir inte själva sjuka av den. Läs gärna mer om EHEC här:
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Zoonoser/Enterohemorragisk–Ecoli-ehec-/"

1 kommentar:

  1. http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2005/nr-5-2005/storsta-ehecutbrottet--nagonsin-i-sverige-intensivt-sparningsarbete-ledde-till-lokal-salladsodlare/
    Lång länk till en artikel om en EHEC epedemi på västkusten. Smittkällan var kor, dåligt sköljd isbergssallad infekterade många. Inte kul!

    SvaraRadera