tisdag 24 oktober 2017

Gifter i den egna trädgården

Kemiska bekämpningsmedel i jordbruket är ett, med rätta, omdiskuterat ämne. Men visste ni att förra året användes ~77 % av allt sålt bekämpningsmedel inom industrin (framförallt för impregnering av trä), 19 % gick till lantbruket och hela 4 %, motsvarande 338 ton aktivt ämne, såldes till privata hushåll?* 

Privatpersoner i Sverige utan någon utbildning i säker lagring och hantering av bekämpningsmedel köpte alltså hundratals ton potentiellt miljöfarliga kemikalier det förra året. De användes för att ta bort ogräs i gångar och på gårdsplaner, för att bekämpa mossa i gräsmattor eller för att skydda växter från insektsangrepp. Dessa medel anses ha låg risk vid korrekt användning, men eftersom korrekt användning inte kan garanteras beställde regeringen i september 2016 en utredning angående privat användande av växtskyddsmedel. I mars i år presenterade därför Kemikalieinspektionen (KemI) sina resultat, där de slog fast att enbart medel som klassas som lågriskmedel borde få säljas till folk utan utbildning i hantering. Det innebär att det med största sannolikhet kommer bli stop för användning av glyfosat och ättiksyra mot ogräs i trädgårdar, men att till exempel järnfosfat mot sniglar och järnsulfat mot mossa kommer att vara okej. KemI räknar med att förändringarna träder i kraft under 2019**.

Detta är en del i arbetet för miljömålet "En giftfri miljö", och det är verkligen välbehövligt då bara ett av de sexton målen förväntas vara uppnått till deadline 2020.

Ps. Vad gäller glyfosatanvändningen så röstade EU-parlamentet för ett totalförbud mot glyfosat idag (2017-10-24) och medlemsländerna röstar om frågan imorgon.*Kemikalieinspektionen, försäljning av bekämpningsmedel under 2016
**Kemikalieinspektionen, pressmeddelande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar